ÅRSENHET I LEDELSE

Rus%20og%20psykisk%20helse%20II%20002
 
 

Studiet har som mål å heve ledelseskompetansen i næringsliv og offentlig forvaltning. Målgruppen er utdanningssøkende som sikter mot lederposisjoner og som ikke har forutgående utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon. Studiet retter seg også mot de som allerede innehar lederstilling og som ønsker å ta en formell ledelsesutdanning. 

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

1. sem (høst)

BED-2042F Prosjektstyring

BED-2029F Organisasjonsteori og ledelse

BED-2040F Ledelsesteori og personalledelse

2. sem (vår)

BED-2043F Prosjektledelse, videregående

BED-2034F Organisasjonspsykologi

BED-1004F Markedsføring

Egen Nord-Troms gruppe via Nord-Troms Studiesenter
Nord-Troms Studiesenter tilbyr veiledningsmøter og felles kollokviegrupper for å styrke læringen for studenter fra Nord-Troms.
En nettbasert veiledningsdag per 10 stp.
Muligheter for å samles for å følge samlingene online i studiebibliotekene tilknyttet Nord-Troms Studiesenter.
Vi vil også søke om å få avviklet lokal eksamen for alle fag.

NB: Studiet kan følges både på nett og på campus. Ved nettstudier er det en obligatorisk førstesamling i Alta eller Tromsø.

 
Fagansvarlig

Fagplan
Studiepoeng
60

Studiested
Nettbasert. 

Oppstart
Høst 2016

Søknadsfrist
15 april 2016

Søknad sendes til
Studiekode
186 664

 
     

SAMARBEIDSPARTNERE