BED-1002 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP OG ANALYSE

Vinter
 
 
Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
 
Viktig info om BED-emner:
Noen studieemner kan tas på egenhånd, uten å melde seg opp til et helt studie, og disse emnene kan senere flettes inn i de studieretningene der de inngår, for eksempel en bachelor eller et årsstudium.
BED-1002F grunnleggende regnskap og analyse kan senere flettes inn i «Bedriftsøkonomi, nettbasert – årsstudium»
 
Innhold
• Grunnleggende regnskapsforståelse
• Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
• Avslutning av regnskapet
• Innføring i årsregnskap
• Vurdering av eiendeler og gjeld
• Regnskapsføring og skatt
• Kontantstrømoppstilling
• Regnskapsanalyse
 
Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:
 
Kunnskaper og forståelse:
• Grunnleggende regnskapsforståelse
• Hvordan lover og regler styrer utformingen finansregnskapet og hvordan eiendeler og gjeld verdsettes
 
Ferdigheter:
• Grunnleggende ferdighet i føring av de vanligste forretningstransaksjonene og avslutning av enkelt finansregnskap
• Utarbeide kontantstrømoppstilling
• Gjennomføre tradisjonell, ekstern nøkkelanalyse av finansregnskap
 
Kompetanse:
• Redegjøre for bedriftens evne til verdiskapning og lønnsomhet, samt redegjøre om bedriftens finansieringsstruktur.
• Anvende lover og regler i utforming av finansregnskapet
• Basert på kontantstrømoppstillingen, redegjøre for bedriftens evne til å generere kontanter
 
Egen Nord-Troms gruppe via Nord-Troms Studiesenter
Nord-Troms Studiesenter tilbyr veiledningsmøter og felles kollokviegrupper for å styrke læringen for studenter fra Nord-Troms.
En nettbasert veiledningsdag per 10 stp.
Muligheter for å samles for å følge samlingene online i studiebibliotekene tilknyttet Nord-Troms Studiesenter.
Vi vil også søke om å få avviklet lokal eksamen for alle fag.
 
Fagansvarlig

Fagplan
Studiepoeng
10

Studiested
Nettbasert

Oppstart
Høst 2016

Søknadsfrist
1.juni 2016

Søknad sendes til
Studiekode
BED-1002F

 
     

SAMARBEIDSPARTNERE