BED-2029 ORGANISASJONSTEORI OG LEDELSE

UiT(1)
 
 
Emne innen «Bedriftsøkonomi nettbasert», og «Ledelse nettbasert»
 
 
Innhold
Kurset gir en innføring i organisasjon og organisasjonslære samt ledelsesaspekter
Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:
 
Kunnskaper og forståelse:
• Grunnleggende teoretiske kunnskaper om hva organisasjoner er og hvordan de fungerer internt og i forhold til sine omgivelser.
• Grunnleggende teoretiske kunnskaper om ledelse og ledelsesteorier samt lederens virkemidler i forbindelse med medarbeider og organisasjonsutvikling
 
Ferdigheter:
• Kunne oppdage og definere enkle problemstillinger i organisasjonsteoretisk sammenheng og anvende teorier opp mot disse og foreslå løsninger.
• Kunne kartlegge ledelsesmiljøet og utvikling av ansatte
 
 
Kompetanse:
• Kunne formidle kunnskap om organisasjonsteoretiske emner og ledelsesaspekter
• Ha tilstrekkelig innsikt til å kunne fungere som mellomleder i en organisasjon
 
 
Egen Nord-Troms gruppe via Nord-Troms Studiesenter
Nord-Troms Studiesenter tilbyr veiledningsmøter og felles kollokviegrupper for å styrke læringen for studenter fra Nord-Troms.
En nettbasert veiledningsdag per 10 stp.
Muligheter for å samles for å følge samlingene online i studiebibliotekene tilknyttet Nord-Troms Studiesenter.
Vi vil også søke om å få avviklet lokal eksamen for alle fag.
 
 
Fagansvarlig

Fagplan
Studiepoeng
10

Studiested
Nettbasert

Oppstart
Høst 2016

Søknadsfrist
1.juni 2016

Søknad sendes til
Studiekode
BED-2029F

 
     

SAMARBEIDSPARTNERE