BED-2040F LEDELSESTEORI OG PERSONALLEDELSE

 
 
Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
 
Viktig info om BED-emner:
Noen studieemner kan tas på egenhånd, uten å melde seg opp til et helt studie, og disse emnene kan senere flettes inn i de studieretningene der de inngår, for eksempel en bachelor eller et årsstudium.
BED-2040F ledelsesteori og personalledelse kan senere flettes inn i «Ledelse, nettbasert – årsstudium»
 
 
Innhold
Ledelsesteori (5 studiepoeng):
• Trekk- og stilteorier om ledelse
• Situasjonsbestemte ledelsesteorier
• Samspillsteorier
• Ledelse som beslutningsprosess
• Rolleorienterte ledelsesteorier
• Kenningtradisjonen
• Transformasjonsledelse
• Superledelse og selvledelse
 
Personalledelse (5 studiepoeng):
• Strategisk ledelse av menneskelige ressurser
• Personalpolitikk
• Personalplanlegging
• Rekruttering
• Belønning
• Karriereplanlegging
• Kompetanseutvikling
• Læringsmiljø
• Internasjonal personalledelse
 
Hva lærer du
 
Kunnskap:
Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om sentrale ledelsesteorier og god oversikt over de mest sentrale elementene i fagfeltet personalledelse.
 
Ferdigheter:
Være i stand til å foreta reflekterte valg av egen lederstil ut fra situasjonsmessige forhold, eller tilpasse situasjonsmessige forhold til egen lederstil. Kandidaten skal i samarbeid med andre være i stand til å initiere eller videreutvikle ulike systemer for optimal bruk av organisasjonens menneskelige ressurser
 
Generell kompetanse:
Ser betydningen av faglig og personlig utvikling av både seg selv, sine medarbeidere og videreutvikling av personalledelsessystemene. Kan utveksle synspunkter, erfaringer og informasjon med både interne og eksterne aktører og slik bidra til læring og fornying i organisasjonen.
 
Egen Nord-Troms gruppe via Nord-Troms Studiesenter
Nord-Troms Studiesenter tilbyr veiledningsmøter og felles kollokviegrupper for å styrke læringen for studenter fra Nord-Troms.
En nettbasert veiledningsdag per 10 stp.
Muligheter for å samles for å følge samlingene online i studiebibliotekene tilknyttet Nord-Troms Studiesenter.
Vi vil også søke om å få avviklet lokal eksamen for alle fag.
 
 
Fagansvarlig

Fagplan
Studiepoeng
10

Studiested
Nettbasert

Oppstart
Høst 2016

Søknadsfrist
1.juni 2016

Søknad sendes til
Studiekode
BED-2040F

 
     

SAMARBEIDSPARTNERE