BED-2042F PROSJEKTSTYRING

 
 
Viktig info om BED-emner:
Noen studieemner kan tas på egenhånd, uten å melde seg opp til et helt studie, og disse emnene kan senere flettes inn i de studieretningene der de inngår, for eksempel en bachelor eller et årsstudium.
BED-2042F prosjektstyring kan senere flettes inn i "Ledelse, nettbasert – årsstudium" og "Prosjektledelse"
 
Innhold:
Innholdet retter seg mot personer som arbeider, eller ønsker å arbeide, i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. Det vil være en fordel med noe erfaring fra praktisk prosjektarbeid.
 
Emnet går over 3 samlinger á 3 dager i høstsemestret
1. samling september: Prosjekt som arbeidsform, førprosjektfasen og team
2. samling oktober: Finansiering/søknadsskriving og planlegging
3. samling november: Organisering, risiko og økonomi
 
På Samling 1 anbefales det å møte fysisk i Alta. Da vil det gis info om viktige faglige, tekniske og administrative forhold i gjennomføring av emnet. Samlingen er felles for nettstudiene ved Handelshøgskolen campus Alta (Årsenhet i ledelse, Årsenhet i Bedriftsøkonomi og 30 stp Prosjektledelse). Denne samlinga vil også bli tilgjengeliggjort i opptak for de som ikke har anledning å møte.
Samling 2.-3 vil bli sendt direkte på Internett/Web-TV og tatt opp slik at man også kan se de i ettertid på Fronter når man ønsker.
 
NB! Noen tema/dager vil kunne bli tilbudt som rene Web-TV-tilbud uten noe fysisk frammøte i klasserom. Da må man i tillegg besvare en oppgave som forutsettes godkjent for å kunne gå videre i kurset.
 
Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:
 
Kunnskaper og forståelse:
• Studenten har fått kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Man er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt fødes via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultatene eventuelt tas i bruk.
 
Ferdigheter:
• Studenten skal etter fullført emne ha nødvendige ferdigheter til å kunne være en god prosjektleder, prosjektmedarbeider eller prosjekteier, herunder også kunne gjøre vurderinger av i hvilken grad prosjektformen egner seg å bruke i de aktuelle oppgaver.
 
Kompetanse:
• Deltakerne skal ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.
 
Egen Nord-Troms gruppe via Nord-Troms Studiesenter
Nord-Troms Studiesenter tilbyr veiledningsmøter og felles kollokviegrupper for å styrke læringen for studenter fra Nord-Troms.
En nettbasert veiledningsdag per 10 stp.
Muligheter for å samles for å følge samlingene online i studiebibliotekene tilknyttet Nord-Troms Studiesenter.
Vi vil også søke om å få avviklet lokal eksamen for alle fag.
 
 
Fagansvarlig

Fagplan
Studiepoeng
10

Studiested
Nettbasert

Oppstart
Høst 2016

Søknadsfrist
1.juni 2016

Søknad sendes til
Studiekode
BED-2042F

 
     

SAMARBEIDSPARTNERE