Dette har vi klart etter 10 år!

løvetann 3

Etter å ha talt opp fjorårets tall, kan vi med stor glede melde at Nord-Troms Studiesenter siden oppstarten i 2006 har hatt over 2000 nordtromsinger på kurs og studier!

Dette har vi ikke gjort uten hjelp, så vi er veldig glade for at vi har mange gode og positive samarbeidspartnere som har bidratt. 

Stor versjon av bildet

SAMARBEIDSPARTNERE