DIALOGSEMINAR OM FORSKNINGSNODE I NORD-TROMS

DSC00891
Onsdag 27.mai var det dialogseminar i nybygget på Halti i Nordreisa. Seminaret var startskuddet på et treårig samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges arktiske universitet og Nord-Troms Regionråd, kalt «forskningsnode Nord-Troms».

Her var det forelesere både fra UiT og lokalt, med mange spennende innlegg om forskning med og for regionen. Les Framtid i Nords artikkel om forskningsnoden her!

SAMARBEIDSPARTNERE