*flere steder!* informasjonsmøter for desentralisert sykepleier (DSU) 2017

SYKPL

Vurderer du å søke på desentralisert sykepleierutdanning 2017?
Spørsmål rundt studiet, opptakskrav, eller hvordan et desentralisert studie fungerer?
Delta på infomøtene i Nord-Troms og spør oss direkte!

UiT Norges arktiske universitet og Nord-Troms Studiesenter arrangerer informasjonsmøter hvor lokal faglærer Ole Johan Olsen fra UiT går igjennom alt du trenger å vite, og tar imot spørsmål du kan ha om studiet. 

Studiesenteret deltar også og informerer om hva vi og studiebibliotekene i Nord-Troms kan bidra med. 

6.september - Skjervøy. 
kl 18.00-20.00 på Skjervøy VGS, rom 216.


7.september - Storslett
kl 18.00-20.00 på Halti, Ishavsstudio i 1.etasje.


13.september - Olderdalen
kl 19.00-20.30 på rådhuset, kantina i 1.etasje. 


19.september - Lyngseidet
kl 18.00-19.30 på Biblioteket. 


21.september - Kvænangen
kl 17.00-19.00 på Rådhuset. 

SAMARBEIDSPARTNERE