Grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn

larerutd_alta_web

Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere som kan være med å utvikle skolen. Grunnlaget for all læring skjer de første årene på skolen. Vi utdanner profesjonelle, trygge lærere orientert mot et moderne samfunn. Som student hos oss får du innovativ praksis og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring. Dette er en samlingsbasert utdanning for framtiden. Vil du være med?


Samlingsbasert i Nord-Troms

Studietilbudet er organisert etter en fleksibel modell hvor du kan velge å være bosatt på din hjemplass og følge studiene gjennom 4 årlige fysiske samlinger i Alta og 5 årlige nettbaserte samlinger som går samtidig i Alta, Hammerfest, Kirkenes og Storslett. Mellom samlingene jobber du noen ganger alene og noen ganger sammen med studenter fra ditt nærområde eller per nett. Du og din gruppe blir også veiledet av faglærerne per nett. Læring gjennom praksis i skole er en viktig del i en lærerutdanning. Du vil ha praksis til sammen ca fem uker per år der du foretrekker det som valg mellom Alta, Hammerfest, Kirkenes og Storslett.

NB: Du velger studiested Alta når du søker. Ved oppstart blir du spurt om du følger samlinger på campus i Alta, eller på Storslett.

Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn ved UiT og NTSS?

  • Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende
  • Mye praksis - du får mye trening i å undervise elever
  • Fire fag - du får fire undervisningsfag (norsk og matematikk + Fag 3 og Fag 4)
  • Faglig tyngde - lektor, god lønn, status
  • Utveksling - du kan velge å ta fag i USA, Europa, Afrika, New Zealand eller praksis i bl.a. Afrika

Oppbygning av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.studieår
Norsk (15 stp)
Matematikk (15 stp)
Fag 3 (15 stp)
PEL (pedagogikk og elevkunnskap) (10 stp)
FoU (forskning og utvikling) (5 stp)
Praksis (30 dager)
2.studieår
Norsk (15 stp)
Matematikk (15 stp)
Fag 3 (15 stp)
PEL (10 stp)
FoU (5 stp)
Praksis (30 dager
3. studieår
Fag 4, 1.-7.trinn (15 stp)
Fag 4, felles (15 stp)
Fordypning valgt masterfag (15 stp)
FoU-oppgave (15 stp)
Praksis (30 dager)
4.studieår
PEL (15 stp)
PEL (15 stp)
Masteremne (15 stp)
Masteremne (15 stp)
Praksis (30 dager)
5. studieår
Metode (15 stp)
Masteroppgave (45 stp)

 

Kontaktpersoner

Ved spørsmål om faglig innhold etc er kontaktpersoner for lærerutdanningen 1.-7.trinn Svitlana Synyuk Pedersen og Yngve Engkvist.

Svitlana S. Pedersen
Førstekonsulent
Telefon - 78 45 01 42
Epost – svitlana.s.pedersen@uit.no

Yngve Engkvist
Studieleder
Telefon - 78450133 Mobil: 98457848
Epost - yngve.engkvist@uit.no

Annet

For mer informasjon om studiet, praksis, opptakskravet etc, se fagplanen til uit.

SAMARBEIDSPARTNERE