no pic
/bed-2042f-prosjektstyring.6082991-456062.html

BED-2042F prosjektstyring

Noen studieemner kan tas på egenhånd, uten å melde seg opp til et helt studie, og disse emnene kan senere flettes inn i de studieretningene der de inn...
 no pic
/bed-2040f-ledelsesteori-og-personalledelse.6082963-456062.html

BED-2040F ledelsesteori og personalledelse

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
 no pic
/bed-2029f-organisasjonsteori-og-ledelse.6082903-456062.html

BED-2029F ORGANISASJONSTEORI OG LEDELSE

Emne innen «Bedriftsøkonomi nettbasert», og «Ledelse nettbasert»
 no pic
/bed-1013f-bedriftsoekonomisk-analyse.6082892-456062.html

BED-1013F bedriftsøkonomisk analyse

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner
 no pic
/bed-1007f-matematikk-for-oekonomer.6082872-456062.html

BED-1007F matematikk for økonomer

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner
 no pic
/bed-1002f-grunnleggende-regnskap-og-analyse.6082869-456062.html

BED-1002F grunnleggende regnskap og analyse

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner. 
 no pic
/arsenhet-i-ledelse.6082858-456062.html

Årsenhet i ledelse

Studiet har som mål å heve ledelseskompetansen i næringsliv og offentlig forvaltning. Målgruppen er utdanningssøkende som sikter mot lederposisjoner o...
 no pic
/bedriftsoekonomi-aarsstudium.6082838-456062.html

Bedriftsøkonomi årsstudium

Har du lyst å få innsikt i grunnleggende begreper og sammenhenger i de ulike økonomiske og administrative fagområdene?
 no pic
/prosjektledelse-30-studiepoeng.6082830-456062.html
 no pic
/forkurs-for-ingenioerutdanning.6082683-456062.html

forkurs for ingeniørutdanning

Til høsten starter vi opp med forkurs for ingeniørutdanning igjen! NB: Modellen for studiet er ikke ferdigstilt, så mer informasjon om fag og oppbygn...
 no pic
/barnehagelaerer-bachelor.6082676-456062.html

Barnehagelærer bachelor

Ved ILP campus Alta har de en samlingsbasert og nettstøttet barnehagelærerutdanning. Praksis og arbeid mellom samlingene vil kunne foregå i Nord-Troms...
 no pic
/laererutdanning-1-7-trinn-master.6082665-456062.html

Lærerutdanning 1.-7.trinn master

Nå kommer et opplegg for lærerutdanning 1. - 7. trinn, master ved Campus Alta, der deler av undervisning vil foregå i Nord-Troms, forutsatt stor nok g...
 no pic
/barnevernspedagog-deltid-bachelor.6082653-456062.html

Barnevernspedagog, deltid bachelor

Nå kommer et opplegg for desentralisert og samlingsbasert utdanning til barnevernspedagog ved Høgskolen i Harstad.  Samlingene tar utgangspunkt i Hars...