Internship Lyngsfjord Adventure

Internship LA

"Jeg ser klart at Lyngsfjord Adventure har fått til noe som det er verdt å lære av"
- Tina Pettersen på internship hos bedriften gjennom vintersesongen 2015/2016

Høsten 2015 ønsket Lyngsfjord Adventure i Storfjord å utlyse internship for interesserte studenter ved Universitet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet. Dette ble gjort som del av Nord-Troms Studiesenters samarbeid med universitetets Senter for Karriere og Arbeidsliv.
(Last ned artikkelen som PDF fil)
 
Tina så utlysningsteksten på universitetets fronterrom, og skjønte med en gang at dette var noe for henne.
Internship LA 2.png
Tina på topptur - der hun trives best
 
Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg mange søkere til internship hos bedriften, som nettopp var kåret som årets reiselivsbedrift i Norge. I år valgte bedriften å begrense inntaket av studenter på internship til kun en, og det ble deg det Tina. – Hvorfor ville du jobbe for Lyngsfjord Adventure ved siden av studiene, spør vi. «Jeg ser klart at Lyngsfjord Adventure har fått til noe som det er verd å lære av», svarer hun.
Tina har nå fullført første året av sitt masterstudium ved Handelshøyskolen. Tidligere har hun en bachelor i hotelledelse med tilleggsfag innen økonomi og administrasjon fra Universitetet i Stavanger. Hun har lenge hatt en plan om å starte opp noe eget innenfor natur- og aktivitetsbasert turisme, gjerne på Vannøya, der hun er født og oppvokst.
 
Tina er en aktiv jente som liker å løpe, padle og klatre. Hun er glad i fjellet sommer som vinter, gjerne på topptur/randonnée. Hva det blir til frem-over er enda åpent, men en karriere innenfor reiselivet satser hun på videre.
Gjennom mesteparten av vinteren fartet hun frem og tilbake mellom Lyngsfjord Adventure og forelesninger, i perioder nærmest daglig. Hun sier det kunne bli slitsomt, men å få så relevant og profesjonell praksis i dette som hun er så interessert i, gjorde at det var verd det.

Tina var del av administrasjonen på Hatteng. På grunn av studier og at hun bor i Tromsø hadde hun kontor i Tromsø. Her jobbet hun særlig med booking, som foregikk både på mail og via booking-systemet Travius. Både direkte mot den enkelte gjest og via reisebyråer.
«På den måten lærte jeg å bruke et bookingsystem som er mye benyttet i reiselivet, og det kan komme godt med i senere jobber», sier Tina. Hun tok imot telefon-henvendelser og drev også med koordinering av transportopplegget mellom campen i Tamokdalen og bussjåfører som kjører til campen.
Internship LA 3.png
Hver morgen kl. 09:00 går campens egen buss fra Tromsø. «Det var min oppgave å sørge for korrekte lister over passasjerene som skulle med. Koordineringen mellom campen og sjåføren var min oppgave, og listene skulle til enhver tid holdes ajour», sier Tina. Slik var det også ved returen kl. 14:30 og ny avgang fra Tromsø kl. 17:00. Kveldsreturen hadde retur kl. 22:30, med ankomst Tromsø rundt midnatt. Det var den daglige rutinen. Ikke sjelden hadde
hun telefonvakt frem til kl. 20.00 på kvelden. Heldigvis kunne Tina gjøre denne koordi- neringsjobben hjemmefra når det passet slik. Dermed ble internship-jobben rimelig greit tilpasset andre gjøremål knyttet til studiet, som ble ivaretatt parallelt med gjennomføringen av internshipet. Hun berømmer bedriftens vilje til å legge opp arbeidet slik at det kunne gjøres parallelt med studiene.
Hun vil dessuten berømme Morten Pettersen som god mentor under internshipet (ikke i familie med Tina til tross for samme etternavn). For henne var det å ha en god mentor svært viktig for at internshipet ble så vellykket. Morten er svært dyktig i det han gjør, og han er villig til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre. På den måten lærte Tina mye om hvordan en god reiselivsbedrift skal drives. Dersom det var behov for å avklare noe, og de ikke befant seg på kontoret, snakket de sammen på Skype, til de fant ut av det.
Det Tina lærte mest av, var behovet for god kommunikasjon i bedriften. Det kunne av og til oppstå misforståelser. Da var det viktig å få løst situasjonen raskt og på best mulig måte, for å få alt til å fungere slik det skulle. Hun var av og til alene på kontoret, og lærte da å jobbe selvstendig.
«God kommunikasjon mellom alle involverte var en forutsetning for å få transportopplegget mellom Tromsø og campen til å fungere, og å stå midt opp i dette var lærerikt», sier Tina om det å være på internship hos Lyngsfjord Adventure.
«Det var gøy å jobbe i bedriften som ble kåret til årets reiselivsbedrift i Norge», sier Tina, og synes det er imponerende hva de har fått til. «Produktene de leverer er de beste som er å oppdrive, og det følte vi virkelig når vi jobbet med dem», sier hun. Hun legger til at det ikke bare er de som sier det; Tripadvisor har gitt dem beste skussmål de siste årene og gjort dem til en prisvinnende bedrift.
 
Internshipet har gjort at Tina ser hvor viktig høye kvalitetskrav og god kvalitetssikring er for å lykkes. I følge Tina har det ikke minst vært lærerikt å erfare hvordan bedriften sikrer at det høye nivået leveres hver gang.
Internship LA 4.png
Camp Tamok

Tina er veldig opptatt av at det må stilles høye kvalitetskrav til nord-norske reiselivsaktører. Hun sier at det er altfor mange useriøse aktører, som dessverre bidrar til å ødelegge bransjens renommé. Det er viktig å ha gode systemer og rutiner for å få ting til å fungere som de skal. Det har hun lært hos Lyngsfjord Adventure, og det skal hun ta med seg videre i karrieren. En viktig ting hun har lært er å levere det du lover, og ikke love en kvalitet som du ikke klarer å levere. – «Og så er det viktig å svare raskt og skikkelig på henvendelser som kommer inn», sier hun.
Tinas internship-periode startet rundt 10. november og varte ut sesongen rundt 10. april. I denne perioden jobbet hun gjerne tre til fire dager i uken, i tillegg til annen hver helg. I julen jobbet hun mere, og det samme i deler av påsken. «Det ble mye jobbing i perioder», sier hun, «men det var gøy!» Etter at internshipet var avsluttet var hun med på årsfesten, da de kunne feire årets sesong – som den beste noen gang. Da bedriften passerte 10.000 gjester på besøk, ble også det en fin opplevelse å være med på. Den ble feiret med sushi og vin på kontoret.
I løpet av internship-perioden fikk Tina vært med på en nordlystur, slik at hun fikk oppleve dette produktet sett fra gjestens side. Det var lærerikt. Under internshipet fikk Tina praktisert mye fremmedspråk. Hun behersker både engelsk og spansk. Spansken lærte hun på et tre-måneders kurs i Karibien, mellom videre-gående og bachelorutdannelsen i Stavanger.
Tidligere har hun særlig praktisert engelsk muntlig, nå fikk hun bryne seg på det skriftlige også.
 
Selv om internshipet hos Lyngsfjord Adventure nå er avsluttet og årets eksamener er gjennomført, har ikke Tina tatt ferie. Når er hun i full gang med vakter på et av Tromsøs hoteller, i tillegg blir hun nok å jobbe hos Lyngsfjord Adventure litt i løpet av sommeren. Tina er definitivt en person med vilje og evne til å stå på. Det er egenskaper som vil komme godt med i en fremtidig karriere i reiselivet, der topptur-entusiasten kanskje også får anledning til å ta med seg denne interessen inn i sitt fremtidige yrkesliv.
 
Internship LA 5.png
Tina sammen med venner på topptur (Tina er nummer fire fra venstre)

Etter at Tina var ferdig med internshipet fikk hun tilbud om jobb neste år. Det er hun interessert i, selv om det ikke kan bli tid til å jobbe like mye som i år. Da skal masterstudiet avsluttes. Hun spesialiserer seg innenfor økonomisk analyse, og skal skrive sin master-oppgave innenfor dette emnet. Kanskje blir det en analyse av hvor effektivt nordnorske reiselivsbedrifter drives.
 
«Neste år ønsker vi å gi muligheter for flere studenter på internship hos oss. Vi håper å kunne utlyse internship både innenfor administrasjonen, til driften av campen og til aktivitetsguiding», sier administrasjonssjef Morten Pettersen ved Lyngsfjord Adventure til Nord-Troms Studiesenter, som administrerer denne ordningen i forhold til bedrifter i Nord-Troms.
 
«Dette var en ny ordning for oss å ha intership i administasjonen. Vi har tidligere hatt årlig samarbeid med Finland og Wilderness Guide Trainee. Dette har vært finske studenter som utdanner seg som guider og de har hatt fire ukers praksis i Camp Tamok. Det viser seg at de fleste har blitt værende hos oss i ettertid eller andre steder i Nord-Norge», sier Morten.
«Vi har sett at ved intership får vi nye impulser fra personer som ser ting fra en annen vinkel og det hjelper oss mye. Dette er også personer som er godt motiverte og har lyst å utvikle seg selv og bedriften», uttaler Morten Pettersen avslutningsvis.

Artikkelen er skrevet av Jan F. Fjære i Nord-Troms Studiesenter i slutten av mai 2016
Internship LA.png
Camp Tamok under nordlyset
 
Lyngsfjord Adventure.png
Lyngsfjord Adventure AS og Camp Tamok drives fra Hatteng i Storfjord Kommune. Bedriften tilbyr en kombinasjon av utendørsaktiviteter og nordlysopplevelser på dag- og kveldstid gjennom vintersesongen, syv dager i uken. Aktivitetssenteret Camp Tamok tilbyr også sine gjester noe mer enn dette; ingen støy, frisk arktisk luft, uberørt villmark, og en opplevelse for livet.

SAMARBEIDSPARTNERE