Internship Skardalen Settefisk

«For Skardalen Settefisk har det fungert kjempebra å ha Ragnhild på internship.»
Dette sier Helge Hovrud i Skardalen Settefisk AS etter at Ragnhild Olsen Fossmark gjennomførte et internship i bedriften gjennom en utfordrende periode gjennom vinteren og våren 2016. Han forteller videre:

Ragnhild Olsen.jpg «Ragnhild Olsen Fossmark som internship-student var vi heldig med. Hun bidro med kunnskaper som bedriften manglet i forbindelse med oppstarten av det nye resirkuleringsanlegget. Biofiltre som fungerer, er en helt vesentlig og en komplisert faktor i et slikt anlegg. I oppstarten hadde vi store problemer med dem. Ragnhild hadde god peiling på dette området etter å ha gjennomført småskalatesting av slike systemer på NTNU. Hennes kunnskaper ble vesentlige for oss gjennom denne prosessen. Dessuten hadde hun et svært godt nettverk på NTNU, noe bedriften ikke hadde. Ragnhild hjalp oss meget bra med å forstå biologene i Akva Group i Danmark, som var vår leverandør av RAS-anlegget. Det fikk vi også stor nytte av».

«Ragnhild bor i Trondheim, og arbeidet intensivt i de periodene hun var på bedriften i Skardalen. Det ble mange, lange dager. I de periodene hun ikke var til stede på anlegget hadde hun tett oppfølging av operatøren for å følge opp prøvetaking og analyser. Operatørene brukte henne faktisk også som rådgiver i en periode etter at internshipet formelt var avsluttet», sier Hoverud

«For Skardalen Settefisk har det fungert kjempebra å ha Ragnhild på internship. Hun gav oss god støtte i en utfordrende oppstartsprosess, med innføring av en helt ny teknologi for oss. Med henne på laget kjente vi oss tryggere i arbeidet med dette», sier Helge Hovrud avslutningsvis.

Ragnhild på sin side sier følgende om sine erfaringer fra internshipet:

«For meg var internshipet nyttig, for å få inntrykk av hvordan vannbehandlingsprosessene i et resirkuleringsanlegg fungerer i industrien, og utenfor labben på skolen. Som student på internship fikk jeg jobbe med dette i kommersiell skala. Jeg var veldig teoretisk innstilt i starten av internshipet. Jeg så fort at forholdene var mer omfattende, og ting måtte gjøres på en annen måte enn det vi var vant med i våre testsituasjoner på NTNU», sier hun.

Ragnhild som tidligere kun hadde vært i akademia, og ikke tidligere i praktiske arbeidssituasjoner, klarte ikke alltid å se om forslag til løsninger ville fungere i praksis. Hun sier selv at hun er veldig teoretisk innrettet, og ville kalkulere seg frem til mulige løsninger på problemer de møtte på, men som ikke lot seg gjøre i slike fullskala- og virkelige situasjoner på anlegget.

I Skardalen var det svært hyggelig å være på internship, med mange fine folk som støttet henne og det arbeidet hun gjorde. Hun satte stor pris på den måten hun ble tatt imot av alle som jobbet der. Ragnhild jobbet tett sammen med operatøren Kai. Han kunne svare på om løsninger hun foreslo lot seg gjøre i praksis. Hun var teoretikeren og han var praktikeren, og de ble et bra team. Sammen fant de løsninger som fungerte.

Når vi spør henne om hva som ga det største utbyttet for henne, sier hun at hun lærte mye om de logistikkutfordringene et settefiskanlegg møter, som hun ikke hadde tenkt gjennom i studiene ved NTNU. Leveranser av kjemikalier og andre nødvendige innsatsfaktorer til prosesser i renseanlegget som involverer levende organismer og fiskevelferd kunne være en utfordring på et avsidesliggende sted i Nord-Troms. Nå vet hun hvor viktig det er å alltid ha en back-up og plan B definert, for å være på den sikre siden. I næringslivet er det dessuten store verdier involvert i det arbeidet som gjøres på anlegget, og hun har fått erfare at en bedrift som dette må fungere hver dag uten store feiltrinn for å lykkes.

Ragnhild var ferdig med masterstudiene i juni i år. Nå er hun i gang som doktorgradstipendiat på NTNU.

«Akvakulturnæringen opplever stor vekst med et enormt potensial. Vannkvalitet i produksjon av fisk er en viktig parameter for både fiskevelferd og for å oppnå et produkt som svarer til markedets krav. Forskning og utvikling innenfor dette er det jeg ønsker å jobbe med i fremtiden», sier Ragnhild avslutningsvis. Oppdrettsnæringen vil hun satse på videre. Etter Ragnhilds oppfatning er at det et stort behov for ytterligere forskning for å gjøre næringen mer bærekraftig.

Internshipet ble initiert av Wilsgård Fiskeoppdrett AS i samarbeid med Nord-Troms Studiesenter.

Wilsgård logo.png

Skardalen.jpgSkardalen Settefisk AS har tre eiere: Wilsgård Fiskeoppdrett AS (majoritets-eier), Nor Seafood AS og Nord-Senja Laks AS. Anlegget har 7 ansatte, og omsatte i 2014 for rundt 10 mill. kroner. I forbindelse med oppstart av et nytt resirkulerings-anlegg (RAS) ved settefiskanlegget i Skardalen i Kåfjord Kommune i Nord-Troms søkte bedriften etter en student til internship. Resirkuleringsanlegget med-førte en ny driftsform for bedriften, og bruk av ny teknologi. Et resirkulerings-anlegg er mer kompliserte enn tradisjonelle gjennomstrømmingsanlegg, og krever stor grad av overvåkning og kunnskap. Bilet viser anlegget i Nord-Troms.

Ragnhild Olsen Fossmark er 25 år gammel, oppvokst i Tromsø og nå ferdig med sitt masterstudie i Bioteknologi ved NTNU i Trondheim. Fra tidligere er hun utdannet Bachelor i Molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen. Hennes masteroppgave er en del av et større prosjekt i regi av Nofima på Sunndalsøra, som omhandler bruk av en spesifikk type membranfiltrering i resirkuleringsakvakultur-systemer (RAS) i smoltanlegg – en perfekt bak-grunn for den kompetansen Skardalen Settefisk søkte etter i forbindelse med oppstarten av sitt nye anlegg i 2015.

SAMARBEIDSPARTNERE