Kick off for BED-fagene, 1-årig ledelse, Prosjektledelse

Lyngen%20bibliotek
Nord-Troms Studiesenter ønsker å invitere alle studenter semesteret vår 2015 til kick off for studieemnene ved Handelshøgskolen UiT  på torsdag 12.februar fra klokken 13.00 til 15.00.
 
Oppmøte på lyd-bildestudio i egen kommune.


 BED-1004F Markedsføring

BED-2003F foretaksstrategi

BED-2019F Driftsregnskap og budsjettering

BED-2034F organisasjonspsykologi

BED-2043F Prosjektledelse videregående

BED-2044F prosjektoppgave i prosjektledelse

Vi kobler opp Alta via lyd/bildestudio, og studenter kan også følge møtet fra følgende lyd/bildestudioer i Nord-Troms:

Nordreisa: Halti, vi bruker møterom Ishavstudio, som er forbi kantina.

Lyngen: Biblioteket, henvend deg i skranken for å bli vist til møterom

Kåfjord: Biblioteket, henvend deg i skranken.

Skjervøy: Nord-Troms VGS avd. Skjervøy, henvend deg i resepsjon/skranke for å bli vist til møterom.

 

 

SAMARBEIDSPARTNERE