Kunnskapsministeren besøker UiT

DSC04379

29.mars var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Alta, for å ha en dialog om rekruttering av lærerstudenter til skolene i Finnmark og Nord-Troms. 
Nord-Troms Regionråd var invitert med som representant for Nord-Troms. 

I møtet deltok fakultetet og administrasjonen fra UiT, politisk ledelse og skoleeiere Finnmark, studenter ved campus Alta, Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms Studiesenter. 
Kunnskapsministeren ønsket å få en oversikt over hvilke rekrutteringsstrategier UiT og kommunene har, og samtidig få innspill på hva som bør gjøres for å forbedre rekrutteringen til lærerutdanningene. I etterkant av møtet var det også mulig for møtedeltakerne å snakke direkte med lærerstudenter på Campus, for å få innspill og tilbakemeldinger fra deres side. 
 

DSC04386
Studenter fra pågående lærerutdanning
DSC04395
Tore Nesheim ved UiT
DSC04397
Innlegg fra NTSS
DSC04402
DSC04421
Robert Jensen, Øst-Finnmark Regionråd
DSC04443
Ministeren samler innspill fra studentene
DSC04448
DSC04466
NTSS fikk også snakket litt med studenter, og fikk gode innspill.

SAMARBEIDSPARTNERE