Lønnsomhet som mål for bedriftsutvikling

jakten på lønnsomheten - mini

Nord-Troms Studiesenter og Halti Næringshage inviterer til kveldskurs med dette som tema onsdag 15. februar 2017 kl. 17:30 – 20:30 i Kaisa formidlingsrom på Halti. 

Kurset ledes av Universitetslektor Finn-Steinar Heimly på Handelshøyskolen ved Universitetet i Tromsø. Finn-Steinar Heimly er en populær foreleser ved Handelshøyskolen og i ulike fora utenom universitetsmiljøet. Han ble i 2014 tildelt Undervisningsprisen 2014 for sin nyskapende undervisning, som i særlig grad inkluderer caser fra bedrifter.

Kursavgift er kr. 950, inkludert bevertning og kursmateriell, samt boken «Jakten på lønnsomheten». Målbedrifter hos Halti Næringshage gis rabatt på deltakeravgiften. Ta kontakt med Rune Steinsvik om dette på telefon 483 02 892.

Påmeldingsfrist: fredag 3/2 kl. 14:00. Se påmeldingsskjema nederst på siden. 
Påmeldingen er bindene og det er et begrenset antall deltagere. Kurset gjennomføres under forutsetning av et minimum antall deltagere.
                                                                                                                         …

Inkludert i kursavgiften er boken «Jakten på lønnsomheten – Lønnsomhet som varig konkurranse-fortrinn», som er skrevet av kveldens kursleder. Bokens ordinære pris er kr. 379.-

 

Hegnar medias bokklubb.gif
Hegnar Medias Bokklubb sier følgende om boken og temaet den behandler:

«En bedrift lever så lenge den driver lønnsomt. Derfor kan bedriften ha evig liv. Jakten på lønnsomheten viser at lønnsomhet som mål gir noen interessante og ugjendrivelige konklusjoner:

  1. Det er kun 2 + 3 + 3 fokusområder til økt lønnsomhet, 2 på salgssiden,

3 på kostnadssiden og 3 på eiendelssiden

  1. Det er mulig å liste opp alle mulige arbeidsoppgaver innen fokusområdene til økt lønnsomhet

Da blir innholdet i denne boken spennende, nyttig og verdifullt. Spesielt om du også får verktøy som identifiserer de riktige fokusområdene i akkurat din bedrift. Og ikke minst med arbeidsbeskrivelser som har gitt økt lønnsom-het i andre bedrifter. Boken inneholder alt dette. I tillegg får du svar på hva som skal til for å skape varige lønnsomme endringer i bedriften.»

jakten på lønnsomheten.png
Med forfatteren på plass som kursleder er alt klargjort for å gjøre denne kvelden utbytterik for deg og din virksomhet!

Før opp din fakturaadresse

SAMARBEIDSPARTNERE