Markering av ledernettverk

DSC03243

Mandag 5.desember hadde arbeidsgruppa for helse og omsorg i Nord-Troms, (bestående av helse- og omsorgssjefene i Nord-Troms) møte i Olderdalen, og det ble markert offisiell overgang fra arbeidsgruppe til ledernettverk.

I forbindelse med utarbeidelse av regional Rekrutterings- og Kompetanseplan - helse, har helseledere i de seks Nord-Troms kommunene vært arbeidsgruppe sammen med prosjektmedarbeider Lisbeth Holm v/ NTSS. Denne planen er nå til politisk behandling i kommunene. 
Ett av tiltakene er å opprette et ledernettverk innenfor helse i regionen. Siste møte i arbeidsgruppa var også første møte i ledernettverket. 

Du kan se flere bilder nedenfor. 

DSC03223
DSC03240
DSC03267

SAMARBEIDSPARTNERE