Nord-Troms Studiesenter i Nordområdestrategien

Forside Nordområdestrategi tekst 5

Les mer om det gode arbeidet Nord-Troms Regionråd har gjort!

Forside Nordområdestrategi.JPG

 

 

 

Arbeid med å synliggjøre Nord-Troms Studiesenters rolle i kompetanseløft for Nord-Troms bærer frukter. Våre resultater er spesifikt nevnt i regjeringens Nordområdestrategi.
Dessuten har fylkesmøtet for KS Nord-Norge gjort vedtak om en uttalelse der de sier at universitetene må være med å sikre driften av studiesentrene.

Dette er godt politisk arbeid av vårt Regionråd!

SAMARBEIDSPARTNERE