Praksisveileder
seminar 2016

Utvikle din rolle som praksisveileder!

Vi ønsker velkommen til praksisveilderseminar på Storslett 31.08.2016.
 

Sted: Nord-Troms VGS
tid: 09.00-15.30

Seminarets innhold:

Innføring i grunnleggende veiledningsteori, med innslag av praktiske øvelser. 

Sentrale tema:

  • Hva er veiledning? Veiledningens hensikt og mål
  • Veiledning som planlagt og strukturert virksomhet (faser i veiledning)
  • Dialogen mellom veileder og den som blir veiledet
  • Kommunikasjon
  • Veilederrollen

Seminaret er gratis!

SAMARBEIDSPARTNERE