Pressemelding: Ny tildeling av stipend til student fra Nord-Troms

Bilde av Silje Kristiansen

Silje Kristiansen (23) fra Lyngen har mottatt stipend fra Nord-Troms for å skrive sin masteroppgave

Åtte utviklingsaktører i Nord-Troms etablerte tidlig logosamling.JPG
høsten 2016 et samarbeid om stipend til studenter
som skriver masteroppgaver. Ordningen har som mål
å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen. Studentene kan søke stipend på inntil kr 40 000 hver.
Det ble ikke lagt føringer for temavalg, men skissert
noen mulige tema. Dette er andre gang slikt stipend deles ut.
 
Silje Kristiansen er tildelt kr 10.000. Hun tar integrert master i lærerutdanning 5.-10. kl. Siljes tittel på masteroppgaven er «En karakterfri vurderingspraksis? En generisk kvalitativ studie fra Nord-Troms av matematikklæreres oppfatninger av vurdering i faget.»
 
Formålet med undersøkelsen var å få en bredere forståelse for vurderingspraksis i skolen, og hvordan lærerne i skolen anser den. Feltarbeidet har resultert i interessante funn som kan være relevante i Nord-Troms hvor vi har stort fokus på kompetanse som et av virkemidlene for utvikling av regionen. 
 
Det blir lagt til rette for nye muligheter for å søke slikt stipend høsten 2017, søknadsfrist 15.10.17. Stipendstyret håper aktuelle studenter kan tenke seg å skrive masteroppgave om noe Nord-Troms har bruk for i framtida.
 
 

SAMARBEIDSPARTNERE