PROSJEKTLEDELSE

 
 
Studiet prosjektledelse dyktiggjør studentene til å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet. Studiet øker forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Studiet retter seg mot personer som arbeider eller ønsker å arbeide i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Studiet egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning.
 

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

1. sem (høst)

BED-2042F Prosjektstyring

2.sem (Vår)

BED-2044F Prosjektoppgave i prosjektledelse

(Skriving og veledning starter på høsten)

BED-2043F Prosjektledelse, videregående

 

Egen Nord-Troms gruppe via Nord-Troms Studiesenter
Nord-Troms Studiesenter tilbyr veiledningsmøter og felles kollokviegrupper for å styrke læringen for studenter fra Nord-Troms.
En nettbasert veiledningsdag per 10 stp.
Muligheter for å samles for å følge samlingene online i studiebibliotekene tilknyttet Nord-Troms Studiesenter.
Vi vil også søke om å få avviklet lokal eksamen for alle fag.

 
Fagansvarlig
 

Fagplan
Studiepoeng
30

Studiested
Nettbasert

Oppstart
Høst 2016

Søknadsfrist
15 april 2016

Søknad sendes til
Studiekode
6500

 
     

SAMARBEIDSPARTNERE