no pic
/eksamener-hoest-2016.5922926-388149.html

Eksamener høst 2016

Hvilke fag skal du ta eksamen i?
 no pic
/registrering-og-kontakt.5898461-388149.html

registrering og kontakt

du blir registrert både ved den høgskolen/universitetet som har faglig ansvar for studiet med ved Nord-Troms Studiesenter.

SAMARBEIDSPARTNERE