Rekrutteringsfilm for helse- og omsorg

Skjermbilde film

Studiesenteret har i samarbeid med kommunene i Nord-Troms fått laget en rekrutteringsfilm for helse- og omsorgssektoren. 

Målet med filmen er å få flere menn til å ta utdannelse og jobb innen helse- og omsorg, og filmen vil bli brukt av Nord-Troms kommunene til rekruttering og fronting av regionen. 

Stor takk til alle avdelinger og ansatte i Nord-Troms for deltakelse og samarbeid!

Film: Ørjan Bertelsen
Musikk: Dønne Midnight Recordings

SAMARBEIDSPARTNERE