Spørsmål og svar fra infomøter om lærerutdanning

larerutd_alta_web

I løpet av Mars har det vært gjennomført infomøter i alle Nord-Troms kommunene om master i lærerutdanning 1-7. og 5-10.trinn. 
Her vil du finne oversikt over spørsmålene som ble samlet inn, og svarene fra UiT. 

Hvor ofte er det eksamen?

 • Eksamen avlegges etter hvert fag.

Kan studentene på 1.7 og 5-10.trinn ta eksamen hos Nord-Troms Studiesenter?

 • Eksamener arrangeres på de studiesteder som har undervisning, dvs. Alta, Hammerfest, Kirkenes og Storslett.

Hva med studenter som har korrekt antall studiepoeng i et fag fra tidligere, slipper de å ta fag på nytt, eller må alle fag følges uavhengig av tidligere utdanninger etc?

 • Regler om innpass av fag er under utarbeiding, vi oppdater siden så snart vi vet mer.

Bosituasjon under ukesamlingene i Alta, finnes det hybler tilgjengelig?

Barnehagemuligheter i Alta under samlinger?

Hvordan beregnes karakter i norsk og matte?

Kan studenter bytte mellom 1-7 og 5-10.trinn under utdanning, og frist for dette hvis mulig?

 • UiT sjekker opp regelverket på dette, og vi oppdaterer siden så fort det blir avklart.

Svennebrev med studiepoeng, kan dette telle mot enkelte fag? (for eksempel tømrer mot kunst og håndverk)

 • Regler om innpass av fag er under utarbeiding, vi oppdater siden så snart vi vet mer.
  tidligere har det vært praktisert at fag det søkes på har måtte være på høgskole/mastergradsnivå.

Hva skjer om studenten må ut i permisjon?

 • Infoside for permisjon under studier. «Studenten skal ha rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Avdelingene må så langt det er praktisk mulig legge forholdene til rette for at studenten kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon. ».

Søknadstall for 1-7. , 5-10 og 8-13.trinn

 • UiT har ikke anledning til å videreformidle søkertallene. Erfaring fra masterstudie så langt er at det er lavest søknadstall til master 1-7.trinn.

Er kravet om generell studiekompetanse absolutt?

 • Ja, realfagskompetanse tas ikke til vurdering for master 1-7. og 5-10.trinn.

Vil prekvalifiseringskurset arrangeres flere ganger?

 • Det er foreløpig ingen planer om dette.

Kan man gjennomføre praksis i egen kommune?

 • Nei, UiT er knyttet til skoler definert som Universitetsskoler, og det vil bli praksis i Alta, Hammerfest, Kirkenes og Storslett. 

SAMARBEIDSPARTNERE