Spørsmål og svar om lærerutdanning

image002

Her er ofte stilte spørsmål om utdanninga, samt registreringsskjema for de som skal søke på studiet.

Powerpoint presentasjon

Spørsmål fra infomøter 2017

Hvor ofte er det eksamen?
Eksamen avlegges etter hvert fag.

Kan studentene på 1.7 og 5-10.trinn ta eksamen hos Nord-Troms Studiesenter?
Eksamener arrangeres på de studiesteder som har undervisning, dvs. Alta, Hammerfest, Kirkenes og Storslett.

Hva med studenter som har korrekt antall studiepoeng i et fag fra tidligere, slipper de å ta fag på nytt, eller må alle fag følges uavhengig av tidligere utdanninger etc?
Korrekt antall studiepoeng er ikke tilstrekkelig. Skal studentene innpasse tidligere utdanning bær den være tatt som en del av lærerutdanninga. Dette pga at emnene i utdanninga integrerer didaktikk, fag og praksis. 

Bosituasjon under ukesamlingene i Alta, finnes det hybler tilgjengelig? 
Samskipnaden har 16 hybler tilgjengelig for kortidsleie, les mer om dette her.

Barnehagemuligheter i Alta under samlinger?
Samskipnaden har studentbarnehage, les mer om dette her.

Hvordan beregnes karakter i norsk og matte?
Det er gjennomsnittskarakter som gjelder. les mer om beskrivelse av opptakskravene her.

Kan studenter bytte mellom 1-7 og 5-10.trinn under utdanning, og frist for dette hvis mulig?
For de som begynner 1.året i år vil retninga på de første emnene være tydelig rettet mot barnetrinn og ungdomstrinn – man bør derfor søke om bytte relativt raskt etter oppstart. 

Svennebrev med studiepoeng, kan dette telle mot enkelte fag? (for eksempel tømrer mot kunst og håndverk)
Nei, svennebrev teller ikke som fag i lærerutdanninga.

Hva skjer om studenten må ut i permisjon?
Infoside for permisjon under studier«Studenten skal ha rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Avdelingene må så langt det er praktisk mulig legge forholdene til rette for at studenten kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon. ».

Er kravet om generell studiekompetanse absolutt?
Ja, realfagskompetanse tas ikke til vurdering for master 1-7. og 5-10.trinn.
Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer). Du må ha et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette gjelder for elever som har tatt 1p og 2p. Har du fordypning i matematikk (S1, S2, R1 eller R2) og har karakteren 2 eller bedre, kommer du inn på lærerutdanningen.

Kan man gjennomføre praksis i egen kommune?
Nei, UiT er knyttet til skoler definert som Universitetsskoler, og det vil bli praksis i Alta, Hammerfest, Kirkenes og Storslett.

Får studenter på disse masterutdanningene ta skoleeksamen på Storslett/ hos Nord-Troms Studiesenter? (NTSS har eksamensrett).
Eksamener arrangeres på de studiestedene som har undervisning – campus Alta, Hammerfest, Storslett og Kirkeness.

Gis det alderspoeng?
Fra og med det året du fyller 20, gis det 2 alderspoeng per år (inntil 8 poeng)

Gis det poeng for språkfag?
Gis inntil 1,5 poeng for språk som ikke er obligatorisk, feks samisk.

Startes kull høsten 2018 uavhengig av antall søkere?
Ja, samordnes med kull 2017

Registrer kontaktinfoHvilken utdanning søker du på?*

SAMARBEIDSPARTNERE