Vinter
/bed-1002-grunnleggende-regnskap-og-analyse.6163644-385253.html

BED-1002 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP OG ANALYSE

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
 no pic
/bed-2003f-foretaksstrategi.6163639-385253.html

BED-2003F Foretaksstrategi

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
 no pic
/bed-2019f-driftsregnskap-og-budsjettering.6163643-385253.html

BED-2019F Driftsregnskap og budsjettering

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
 no pic
/bed-2034f-organisasjonspsykologi.6163641-385253.html

BED-2034F Organisasjonspsykologi

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
 no pic
/bed-2043nett-ledelse-av-prosjekt.6163633-385253.html

BED-2043NETT Ledelse av prosjekt

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
 no pic
/bed-2044f-prosjektoppgave-i-prosjektledelse.6163638-385253.html

BED-2044F Prosjektoppgave i prosjektledelse

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
 no pic
/bed-2048nett-kontraktsrett.6163647-385253.html

BED-2048NETT Kontraktsrett

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
SYKPL
/sykepleie-desentralisert-bachelor.6138544-385253.html

Sykepleie (desentralisert) - bachelor

Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å jobbe i mange deler av verden, og den gir deg kompetanse til å hjelpe mennesker gjennom noen av de vikt...
larerutd_alta_web
/grunnskolelaerer-utdanning-for-1-7-trinn.6091536-385253.html

Grunnskolelærer- utdanning for 1.-7.trinn

Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere som kan være med å utvikle skolen. Grunnlaget for all læring skjer de første årene på skolen. Vi ut...

SAMARBEIDSPARTNERE