STUDIESTART VED UIT CAMPUS ALTA

Skolestart
Mandag 24.august er det oppstartssamling i Alta for studenter som tar følgende studier: Årsenhet i ledelse, årsenhet i bedriftsøkonomi og prosjektledelse. Mye av det som skal gjennomgås er også relevant for studenter som kun tar enkeltemner. 


Nord-Troms Studiesenter kommer til å være i Alta på mandag, og inviterer de Nord-Troms Studentene som er i Alta til et lite infomøte (fra klokken 12.00 i kantina) hvor vi informerer om Studiesenteret, studiebibliotekene, lokal eksamen osv. Vi spanderer også lunsj på dere. Se etter et eget bord i kantina hvor det er merket Nord-Troms Studiesenter.

Oppstartssamlingen skal også streames, så dere kan følge den direkte via fronter.

Det vil også bli et kort infomøte onsdag 2.september klokken 14.00 på Halti hvor vi deltar på videokonferanse med studenter fra Studiesenteret Finnsnes. Her vil campus Alta kjøre kjapt igjennom noe av nøkkelinfoen fra oppstartssamlingen. Dette er beregnet til å vare maks en time. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til faglærerne fra Alta. 

SAMARBEIDSPARTNERE