UiT tilbyr videreutdanning i barnerett

Juridisk fakultet tilbyr videreutdanningsemne i barnerett (JUR-6002, 10 stp.) med oppstart i jan/feb. 2017. Emnet omhandler barns rettslige stilling.

Tilbudet retter seg mot alle som arbeider med barn og som har interesse for barnerettslige problemstillinger. Det kreves ikke juridiske forkunnskaper eller utdannelse. Tilbudet er ikke beregnet på jusstudenter, og lyses ut med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.
Undervisningen er i hovedsak nettbasert, og vil eksempelvis vil bestå av forelesninger, oppgaver og dommer. I tillegg vil det være to samlinger á 6 timer i Tromsø, samt en obligatorisk innlevering av en mindre skriftlig oppgave. Skriftlig hjemmeeksamen over to dager våren 2017.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Begrenset antall plasser.
Utfyllende informasjon om studietilbudet og søknad finner du i  emnebeskrivelsen.

NB: Dette studiet annonseres på vegne av UiT, Nord-Troms Studiesenter har ikke en egen modell for studiet. Men emnet har hjemmeeksamen, så forutsatt at man kan delta på to samlinger i Tromsø, er det godt egnet for studenter i regionen. 

Kontaktperson: Line Merete Skarvik, telefon 77 64 69 22, e-post line.m.skarvik@uit.no

SAMARBEIDSPARTNERE