Veileder du praksisstudenter i helsefag?

uit praksis

Bli tryggere i rollen med 10 studiepoeng veiledningskompetanse fra UiT!

Nord-Troms Studiesenter videreformidler info fra UiT om nytt etter- og videreutdanningsemne for alle helsefaglige profesjonsutøvere og undervisere som veileder studenter i praksis. 
Studiesamlinger (tilsammen 3 dager) blir organisert i Nordland, Troms og Finnmark etter studentopptak, forutsatt et minimum antall deltakere. 
Søknadsfrist 1.desember
 

Søknadsskjema og mer info

NB: NTSS videreformidler kun info om dette studiet, det vil ikke bli samlinger i Nord-Troms , men alle studenter fra Nord-Troms får tilgang til Studiebibliotekenes fasiliteter. 

SAMARBEIDSPARTNERE