Viktig for deg som ønsker å søke på vernepleier

Vernepleierutdanningen ved UiT, Harstad er den eneste vernepleierutdanningen i Nord-Norge, og vårens desentraliserte kull er lagt til Harstad/Finnsnes. 
Studiet er samlingsbasert og gjennomføres over 4 år. Samlinger er fordelt mellom Harstad og Finnsnes. 

MERK: Det vil ikke være noen lokale samlinger i Nord-Troms, men vi infomerer om studiet siden dette er eneste samlingsbaserte vernepleierutdanning i Nord-Norge. 
Søknadsfrist 15.oktober.

Les mer om studiet her

SAMARBEIDSPARTNERE